Duodenal Switch (SADİ-S)

Duodenal Switch
Sleeve gastrektomiye ek olarak mide duodenumdan (on iki parmak barsağı) ayrılır. İnce barsağın son kısmından başlangıca doğru 250-300 cm gidilerek bu seviyedeki barsak ansının loop şeklinde mideye anastomoz yapılmasıdır.