KONGRE KATILIMLARI

Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 9-10 Haziran 2008, İstanbul.

Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009, Antalya.

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya.

Cerrahi Araştırma Kongresi, 10-12 Aralık 2009, Ankara

Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2011, Ankara

Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 12 Haziran 2012, İstanbul.

Ulusal Fıtık Kongresi, Laparoskopik Fıtık Cerrahisi, 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

World Congress of International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, 28-31 Agust 2013, Istanbul, Turkey

Ulusal ve 1. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2015, Antalya

World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension, 5-7 November 2015, Istanbul, Turkey

5 – 6 Aralık tarihleri arasında İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen 13th International BEST Congress 2016 adlı kongreye

Ulusal ve 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi 12-15 ekim 2017 Antalya

2.Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 23-26 Kasım 2017, Antalya

3.Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 21-24 Kasım 2019, Antalya

6Ulusal ve 5. Akdeniz Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi 17-20 Ekim 2019,       Antalya

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları Türk Obezite Cerrahisi Derneği 4. Kış Okulu 28 Mart 2019, İstanbul

4.Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi 28 Şubat- 1 Mart 2020, Adana

SEMPOZYUM ve SEMİNER KATILIMLARI

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyomu 6-7 Ocak 2005, İstanbul.

Türk-Alman Endoskopi Günü , 8 Haziran 2008, İstanbul.

Türk Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi Derneği , Çoğul / İleri Kolorektal Karaciğer Metastazlı Hastaya Yaklaşım Çalıştayı, 30 Nisan 2010, İstanbul.

Türk-Alman Endoskopi Günü , 7 Haziran 2010, İstanbul.

Acıbadem Maslak Hastanesi, Laparoskopik ve Robotik Yöntemlerle Metabolizma ve Obezite Cerrahisi Semineri , 22 Ocak 2011, İstanbul.

Obezite Sempozyumu ve Obezite ile Savaş Platformu Gıda ve Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 4-5 Aralık 2015,                                                             

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, 30 Ekim – 1 Kasım 2007, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Acil Yaşam Desteği Kursu, 2 Kasım 2007, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 15-26 Aralık 2008, İstanbul.

Cerrahi Araştırma Kongresi, Klinik Araştırma Kursu, 10 Aralık 2009, Ankara.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Simülasyonlu, Uygulamalı Laparoskopik Eğitim Programı, 7-13 Nisan 2010, İstanbul.

Türk Cerrahi Derneği Stapler Kullanım Kursu, 18 Aralık 2010, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Anatomi Anabilim Dalı, Kadavrada Karın Duvarı ve Boşluğu Anatomik Çalışmaları-Uygulamalı Eğitim Programı, 28 Haziran 2010, İstanbul.

Cerrahi Araştırma Kongresi, Bilimsel Araştırma Veri Kaydı, Görsel Dökümantasyon ve Etkili Sunum Kursu, 8-10 Aralık 2011, Ankara

İleal İnterpozisyon Sempozyumu. İstanbul, 16.06.2012

Ulusal İleal İnterpozisyon Workshop Uygulaması. İstanbul, 20.10.2012

Ulusal Fıtık Kongresi, Laparoskopik Fıtık Onarımları Kursu, 11 Nisan 2013, Bodrum.

  TOPLANTI KATILIMLARI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastrointestinal Kanserlerde Multidisipliner İnteraktif Vaka Toplantıları, 18 Aralık 2008, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi, 3-4 Ekim 2009, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Cerrahi Tedavi, 9-10 Ocak 2010, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Olgular Eşliğinde Meme Hastalıklarına Güncel Yaklaşım, 10 Nisan 2012, İstanbul

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X
ArabicEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianTurkish

Arayın