Skip to content Skip to footer

Şeker Hastalığının (Tip2 Diyabet) Cerrahi Yöntemle Tedavisi Mümkün mü?

Şeker Hastalığı (Diyabet) Tipleri

Beslenme, yaşam şartları, genetik yatkınlık ve hayat tarzı nedeniyle günümüzde toplumda görülme sıklığı gittikçe artan, bireyin ve toplumun sağlığına oldukça olumsuz ve yıkıcı etkileri olan diyabetes mellitus veya şeker hastalığı tedavi edilebilir metabolik bir hastalıktır.

Temelde vücudun kan şekeri düzenliliğini sağlayamaması, kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan insulin hormonuyla ilgili problemler kişide bu sağlık sorununa neden olur. Diyabet eğer tedavi edilmez ve kan şekeri çeşitli yöntemlerle dengede tutulamazsa zamanla vücuttaki pek çok diğer organı ve sistemi olumsuz etkiler ve insan hayatını temelden etkileyen ağır sağlık sorunlarına yol açabilir.

Şeker hastalığının iki tipi var:

Tip 1 Diyabet – İNSULİN EKSİKLİĞİ GÖRÜLÜR

Bağışıklık sistemi pankreasın insülin üreten hücrelerini hedef alır ve insülin üretimini azaltır veya durdurur. Bu durumda vücut insülin üretemez ve insülin enjeksiyonlarına ömür boyu ihtiyaç duyulur.

Tip 2 Diyabet – İNSULİNİN ETKİSİZLİĞİ GÖRÜLÜR

Vücut, ürettiği insüline yanıt vermeme veya yeterli miktarda insülin üretememe sorunu yaşar. Bu tip diyabet genellikle yaşam tarzı faktörlerine (beslenme alışkanlıkları, fiziksel hareket azlığı, kilo) bağlıdır ve çoğunlukla ilaçlarla veya diyet değişiklikleriyle kontrol altına alınır.

Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Hastalığının Farkları
Tip 1 ve Tip 2 Diyabet

Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Hastalığının Farkları

Tip 1 diyabet ve Tip 2 diyabet arasında bazı temel farklılıklar vardır:

 • Tip 1 diyabet genellikle genç yaşlarda ortaya çıkarken, Tip 2 diyabet genellikle yetişkinlik döneminde veya ileri yaşlarda gelişir.
 • Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalıktır, yani bağışıklık sistemi kendi hücrelerine saldırırken Tip 2 diyabet ise genellikle yaşam tarzı faktörlerine bağlıdır.
 • Tip 1 diyabet tedavisinde insülin enjeksiyonlarına ömür boyu ihtiyaç duyulurken, Tip 2 diyabet genellikle diyet, egzersiz ve ilaçlarla kontrol altına alınır.

Şeker Hastalığının Ameliyatla Tedavisi Mümkün mü?

Evet, şeker hastalığının ameliyatla tedavisi mümkündür. Özellikle Tip 2 diyabetin tedavisinde metabolik cerrahi olarak da bilinen şeker hastalığı ameliyatı önemli bir seçenek haline gelmiştir. Bu ameliyatlar, diyabetin kontrol altına alınmasına ve insülin kullanımının azalmasına veya tamamen sona ermesine yardımcı olabilir.

 

Kimler Şeker Hastalığı Ameliyatı Olabilir?

Tip 2 diyabetli hastalar için şeker hastalığı ameliyatı etkili tıbbi bir seçenek olarak sunulabilir. Bu ameliyatlar, metabolik cerrahi veya şeker hastalığı ameliyatları olarak da adlandırılır. Ameliyatlar, mide-bağırsak sistemini değiştirerek hormonal ve metabolik etkiler yoluyla diyabetin kontrol altına alınmasını hedefler. Şeker hastalığı ameliyatları, hem hastaların fazla kilolarının kaybını destekler hem de diyabeti kontrol altına almak için metabolik etkiler sağlar.

Şeker hastalığı ameliyatı, Tip 2 diyabet hastalığı olan bireyler için uygundur.

 • Tip 2 diyabeti olan obez bireyler.
 • Diyabetin kontrol altına alınmasında güçlük yaşayanlar.
 • Diyabet tedavisinde sürekli artan ilaç dozları gerekenler.
 • Diyabet komplikasyonlarına sahip olanlar.

Ameliyat kararı, Doç. Dr. Fatih Can Karaca ve uzman ekibi tarafından yapılan tıbbi tetkikler sonucunda hastanın genel sağlık durumu, diyabet kontrolü, yaşam tarzı, kilo durumu ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak verilir.

Şeker Hastalığının Cerrahi Tedavisi, Şeker Hastalığı Ameliyatı Nedir?

Şeker hastalığı ameliyatı, genellikle mide bypass veya gastrik bypass olarak bilinen bir cerrahi prosedürdür. Bu ameliyat, midenin bir kısmının bypass edilerek bağırsağa doğrudan bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Bu prosedür, diyabetin kontrolünü iyileştirmek için hormonal ve metabolik değişiklikler sağlar.

Şeker Hastalığı (Metabolik Cerrahi) Ameliyatı Tipleri

Şeker hastalığı (tip2 diyabet ameliyatı) ameliyatı için kullanılan yaygın prosedürler

 • İleal interposizyon
 • Transit Bipartisyon
İleal İnterpozisyon TİP 2 Diyabet Ameliyatı
İleal İnterpozisyon TİP 2 Diyabet Ameliyatı

İleal İnterpozisyon TİP 2 Diyabet Ameliyatı Nedir?

İleal interpozisyon, 3 yıldan uzun süredir tip 2 diyabet hastası olan, ilaçlara, tedavilere, yaşam tarzı değişikliklerine rağmen verim almayan, tip 2 diyabet hastalığının sebep olduğu rahatsızlıkları kötüleşen zayıf veya normal kilolu diyabetik hastalarda yapılır. Hastanın 65 yaşından küçük olması ileal interpozisyon tekniği ile yapılan şeker hastalığı ameliyatında idealdir.

Diğer obezite ve metabolik cerrahi yöntemlerinde olduğu gibi İleal İnterpozisyon şeker ameliyatı cerrahisi yöntemi ile yapılan ameliyat da herhangi bir kontrendikasyon yoksa tamamen laparoskopik (kapalı cerahi) yöntemle uygulanır.

İleal interpozisyon tekniği ile gerçekleşen şeker hastalığı ameliyatının amaçları:

 • Mideyi küçültmek suretiyle hastanın operasyon sorasında iştahını baskılamak, ameliyat sonrasında açlık duymamasını sağlamaktır. Midede işlevsiz hale getirilen kısımlarda açlık hormonu salgılanmasını sağlayan uyarıcı kısımlar da yer alıyor. Bu alan da işlevsizleşince ameliyattan sonra tip2 diyabet hastası açlık hissi duymamaya başlıyor.
 • Bağırsağın alt bölgesinde yer alan, insulin hormonu salgılanmasını uyaran kısımla, mide-bağırsak yeni bağlantısı olarak şeker hastalığı cerrahisi sırasında yeniden oluşturularak, beslenmenin başlamasıyla birlikte insulin hormonunun sağlıklı ve verimli bir şekilde salgılanmasını başlatılması hedeflenir.

Transit Bipartisyon TİP 2 Diyabet Ameliyatı Nedir?

Transit bipartisyon yöntemi ile şeker hastalığı ameliyatı, tip 2 diyabeti tedavisi amacıyla son dönemlerde geliştirilen ve BMI (vücut kitle endeksi) 30’un üzerinde olan obez (yüksek kilolu) hastaların kilo kaybını da amaçlayan çok etkili bir metabolik cerrahi yöntemi.

Metabolik cerrahi yöntemleri içerisinde transit bipartisyon diyabet tip 2 ameliyatı cerrahi tekniği ve sonuçları ile en gelişmiş yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Transit bipartisyon yöntemi ile yapılan şeker hastalığı ameliyatında bağırsaktaki emilimi azaltmak ve besin tüketimini sınırlamak amaçlanır. Emilimin oldukça narin bir şekilde bozuluyor olmasından dolayı sindirim sistemine bağlı yan etkiler oldukça sınırlıdır.

Ameliyat, mide hacminin sınırlandırılması ile başlar. Genelde mide hacminin yüzde yetmişi işlevsiz hale getirilir. Hastanın fazla kiloları olmasa dahi kan şekerini kontrol etmek amacıyla bu mutlaka gerçekleştirilir.

Transit bipartisyon tekniği ile gerçekleşen şeker hastalığı ameliyatının amaçları:

 • Besin tüketim miktarını yüzde elli ile seksen arasında azaltmak hedeflenir.
 • Tüketilen besinlerin yüzde altmış gibi bir kısmı şeker hastalığı ameliyatı ile yapılan yeni bağırsak yolundan, yüzde kırk kadarı da eski bağırsak yolundan hareket ederek sindirimi hızlandırır, kana karışan şeker miktarını azaltır. İnsulin salgısının üretimini tetikleyen alt bağırsağa hızlıca besinlerin geçmesi ile insulin hormonunu artması sağlanır.
 • Metabolik cerrahi teknikleri içinde transit bipartisyon ameliyatının temel amacı olan TİP 2 şeker hastalığının tamamen oradan kaldırılması şeker hastalığı ameliyatı ile sağlanan yeni bağırsak akış şeması ile gerçekleştirilir.

Tip 2 diyabet hastalığının cerrahi tedavisinde uygulanan transit bipartisyon Tip 2 diyabet hastalığı ameliyatı tekniği hakkında Doç. Dr. Fatih Can Karaca tarafından yazılmış daha fazla bilgiye aşağıdaki internet sitesi linkimizden ulaşabilirsiniz.

Transit Bipartisyon; https://www.drcankaraca.com/transit-bipartisyon/

Tip 2 şeker hastalığı
Tip 2 şeker hastalığı ameliyatı

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Can Karaca Şeker Hastalığı Ameliyatları

“Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Fatih Can Karaca ve ekibi, metabolik cerrahi alandaki tıbbi tecrübe ve birikimi ile her yıl onlarca Tip 2 diyabet hastasının, şeker hastalığı cerrahisi ile sağlığına kavuşmasına yardımcı oluyor.”

Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Fatih Can Karaca ve alanında uzmanlaşmış tıbbi personeli ve hasta destek ekibi, bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok tip 2 şeker hastalığı ameliyatı ile başarılı sonuçlar elde ediyor, her gün yeni TİP 2 diyabet hastalarına şifa vermeye devam ediyor.

Doç. Dr. Can Karaca ve ekibi, Tip 2 diyabet hastalığı nedeniyle zorluk çeken, yaşam konforu bozulan, kilo ve diyabetten kaynaklı diğer sağlık problemleri ve organ hasarları yaşayan hastaların sağlığına kavuşmasına, daha mutlu ve konforlu bir yaşama yol almasına imkan sağlıyor.

TIP2 diyabet hastalığından şikayetçi olan, şeker hastalığı nedeniyle pek çok zorluk yaşayan, şeker hastalığı nedeniyle vücudunda organ hasarları başlayan ve uzun süren tedavilere, uğraşıya rağmen bir sonuca ulaşamayan her hasta eğer tıbbi olarak uygun görülürse metabolik cerrahi yani şeker hastalığı ameliyatları sayesinde sağlığına kavuşabiliyor.

Belli testler ve muayeneler sonunda şeker hastalığı ameliyatına uygun olup olmadığınızı kliniğimize başvurarak öğrenebilirsiniz.

Doç. Dr. Fatih Can Karaca hakkında daha fazlası için:

Kimler Şeker Hastalığı Ameliyatı İçin Uygundur?

Şeker hastalığı ameliyatına uygun adaylar Tip 2 diyabeti olan bireyler için uygundur. Tip 1 diyabet hastaları şeker hastalığı ameliyatı için uygun değildir.

Şeker hastalığı ameliyatına uygun olan hastaların özellikleri genelde aşağıdaki gibidir:

 • İleri derecede obezite (Vücut Kitle İndeksi 35 ve üzeri)
 • Tip 2 diyabet teşhisi
 • 3 yıldan uzun süredir diyet, egzersiz ve ilaç tedavisiyle diyabet kontrolu sağlanamayan diyabet hastaları
 • Diyabetle ilişkili komplikasyonlar yaşayanlar (ör. yüksek kan basıncı, uyku apnesi, kalp hastalığı)
 • Hastanın C-peptid düzeyi ameliyat kararı verilmesinde en önemli kriterlerdendir. Ameliyata uygunluk için yapılacak tetkiklerin en önemlisi hastanın C-peptid düzeyinin belirlemek için yapılan tetkiktir. Bu testin amacı hastanın mevcut durumunda salgıladığı insulin miktarını belirlemektir. Şeker hastalığı ameliyatı olabilmesi için hastanın C-peptid değerinin en az 1,5 olması gerektiği değerlendirilir.

Şeker hastalığı ameliyatının bir başarı faktörü de hastaların ameliyat için ne kadar erken başvurduğu ile ilgili. Hasta 10 yıl ve üzeri süredir insulin kullanmışsa, vücudunun salgıladığı insulin miktarı aranan değerinin altındaysa şeker ameliyatının başarı şansı düşer. Dolayısıyla hastalarımızın, eğer 3 yıldan uzun süredir Tip 2 diyabet tedavisi görmelerine rağmen beklenen iyileşmeyi sağlayamadılarsa çok da vakit kaybetmeden şeker hastalığı ameliyatı için uzman bir hekime başvurmalarını tıbbi olarak tavsiye ediyoruz.

Tip 2 diyabet cerrahisi olmak isteyen hasta adaylarının durumu Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Can Karaca tarafından bireysel olarak değerlendirilir ve hastanın kişisel durumuna göre en uygun tedavi planlaması ve seçenekleri önerilir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Olunmasına Nasıl Karar Verilir?

Obezite ve Metabolik Cerrahi uzmanı genel cerrah Doç. Dr. Fatih Can Karaca, şeker hastalığı cerrahisinde kabul görmüş tıbbi kriterleri ve hastanın kişisel sağlık durumunu dikkate alarak, hastanın şeker hastalığı cerrahisine uygun olup olmadığını tetkik eder.

Yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda hastanın şeker hastalığı ameliyatına uygun olup olmadığı belirlenir.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Can Karaca, hastalık durumunuz, genel sağlık durumunuz ve diğer birtakım tıbbi kriterleri göz önüne alarak size en uygun tedavi seçeneğini ve şeker ameliyatı yöntemini önerecektir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Sonrası Görülebilecek Şikayetler Nelerdir?

En basit cerrahi operasyonlardan sonra dahi birtakım yan etkilerin görülmesi tıbbi olarak beklenir. Bunlar ameliyatın zorluğuna, hastanın kişisel özelliklerine göre değişebilir. Şeker hastalığı ameliyatından sonra da hastalarda ameliyat sonrasında birtakım şikayetler görülebilir. Bu şikayetler ameliyat sonrasında hekimin yönergelerine uyulmasıyla zamanla kaybolması beklenen şikayetlerdir.

Şeker hastalığı ameliyatı sonrasında görülebilen bazı yaygın şikayetler şunlardır:

 • Mide bulantısı ve kusma
 • Geçici bağırsak problemleri
 • Yara enfeksiyonu
 • Besin emiliminde değişiklikler

Şeker hastalığı ameliyatından sonra görülen şikayetler genellikle geçicidir ve Doç. Dr. Fatih Can Karaca ve ekibinin yönergelerini takip ederek yönetilebilir.

Şeker Hastalığı Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Her ameliyat prosedürü bazı riskleri de beraberinde getirir. Basit denebilecek cerrahi operasyonlar dahi birtakım riskleri taşır. Burada cerrahi ekibin tecrübesi, uzmanlığı ile hastanın cerrahiye uygunluğunun iyi tetkik edilmesi bu risklerin yönetilebilir hale gelmesini sağlar. Metabolik cerrahi ameliyatları da normal sindirim sistemi cerrahileri kadar risk taşır.

Şeker hastalığı ameliyatının taşıdığı riskleri saymak gerekirse anestezi riskleri, kanama, enfeksiyon, bağırsak tıkanıklığı, mide ülseri ve yara iyileşmesi riskleri olarak sıralayabiliriz.

Tip 2 diyabet ameliyatının taşıdığı riskler, Doç. Dr. Fatih Can Karaca ve ekibi tarafından titizlikle yönetilen ameliyat öncesi, sırası ve sonrasındaki süreçlerde, doğru tetkik, modern cerrahi teknikleri, gelişmiş ameliyathaneler, titiz post-op (ameliyat sonrası bakım) süreçleri ile minimal ve yönetilebilir seviyede tutulur.

Tüm cerrahilerde olduğu ve tıbbi olarak varsayıldığı üzere şeker hastalığı cerrahisinde de tercih edilen anestezinin yan etkileri ortaya çıkabilir. Nadiren enfeksiyon, apse oluşumu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Yapılan çalışmalar bu tip cerrahi risklerinin tecrübeli metabolik cerrahı uzmanı ve ekibinin tüm prosedürlere riayet ederek gerçekleştirdiği ameliyatlarda %3 ve altında gerçekleştiğini gösteriyor. Bu oranda en basit ameliyatlarda dahi beklenen ve ameliyatın getireceği iyileşme ve hayat konforuna karşın tolere edilebilecek bir risk oranı olarak kabul ediliyor.

Şeker Ameliyatı Hastalığı Ameliyatında Ölüm Riski Var mı?

Tıbbi olarak genel anestezi ile yapılan, açık veya endoskopik yöntemle yapılan her cerrahi prosedürde potansiyel riskler vardır. Her cerrahide önceden tahmin edilemeyen riskler gelişebilir. Ancak bu riskler yüzdesel olarak düşük ve ameliyatın faydası hesaba alındığında, ameliyat sonunda hastanın kazanacağı yaşam konforu ve süresi dikkate alındığında kabul edilebilir riskler olarak düşünülür.

Şeker hastalığı ameliyatı da güvenli bir prosedürdür, ölüm riski düşüktür. Ancak her cerrahi işlemde olduğu gibi, nadir durumlarda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Metabolik ve obezite cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Fatih Can Karaca ve tecrübeli ekibi tıbbi olarak bu riskleri minimize ederek hastanın mevcut sağlık durumunu dikkate alarak şeker hastalığı ameliyatının hazırlığı, ön tetkikleri, ameliyat sonrası bakımını riskleri minimum seviyede tutacak şekilde planlıyor.

Tip 2 Diyabet ameliyatı öncesinde, hastanın diyabetinin ne kadar ilerlediği, nasıl metabolik problemlere yol açtığı, hastanın tıbbi geçmişi (anamnez) dikkatlice tetkik edilir, ameliyat öncesinde bir süre kan değerleri izlenir, kontrol edilir. Elde edilen tıbbi veriler sayesinde ameliyat esnasında ortaya çıkabilecek bütün riskler hesaplanarak gerekli tedbirler alınır.

Şeker hastalığı cerrahisinin riski mi, yoksa kontrol edilemeyen ve diğer organlarda da hasara yol açmaya başlayan Tip 2 diyabet hastalığının hastaya verdiği zarar veya ölüm riski mi daha fazla diye düşünüldüğünde, şeker ameliyatının riskinin çok daha düşük olduğu söylenebilir.

 

Türkiye’de Şeker Hastalığı Ameliyatı Fiyatları

Tip 2 diyabet hastalığı ameliyatının fiyatı,  maddi karşılığı düşünüldüğünde, hastaların ameliyat olmadıkları takdirde yaşayacakları maddi ve manevi ağırlıkla karşılaştırıldığında, Tip 2 diyabet ameliyatı hasta için maddi olarak çok daha avantajlıdır demek mümkün.

Yıllarca kullanılacak diyabet ilaçları, sürekli hekim kontrolleri, diyabetin yol açacağı diğer problemlerin getireceği maddi yükümlülükler, kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, göz hastalıkları gibi pek çok potansiyel hastalık riskinin getirdiği maddi ve manevi yük dikkate alındığında, tıbbi olarak uygun her hasta için Tip 2 diyabet hastalığı ameliyatı olmak orta ve uzun vadede ekonomik olarak da en az tıbbi olduğu kadar fayda getirir.

Dolayısıyla Tip 2 diyabet hastalığı ameliyatı fiyatı, hastanın ameliyat olmaması durumundaki maddi giderleri ile karşılaştırılmayacak kadar uygundur.

Tıp 2 diyabet ameliyatı tercih edilen şeker ameliyatı cerrahisi prosedürü, tercih edilen hastane, hastanın mevcut tıbbi durumu gibi kriterleri göz önüne alınarak belirlenir.

Tip 2 şeker ameliyatı fiyatları hakkında en doğru ve doyurucu bilgiyi almak için internet sitemizdeki formlardan bilgilerinizi bırakabilir, telefonla bize ulaşabilir veya metabolik ve obezite cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Fatih Can Karaca’dan randevu alabilirsiniz. Tıbbi durumunuz ve hastane tercihiniz dikkate alınarak size şeker ameliyatı fiyatları ve diğer sorlarınız hakkında gerekli bilgileri bu şekilde ulaştırabiliriz.

Leave a comment