Skip to content Skip to footer

Tüp Mide Ameliyatını SGK Karşılar mı?

Tüp mide ya da gastrik by-pass ameliyatları, obezite cerrahisi içinde yapılan ameliyat türlerinden iki tanesidir. Mide küçültme operasyonları, devlet tarafından karşılanıp karışlanmadığı ise, obezite tedavisi gören insanların merak ettiği konuların başında gelir.

Mide küçültme ameliyatları, özel hastanelerde gerçekleştirildiği için, devlet desteği görmezken, fiyatlandırma tamamen özel hastane ve doktorun belirlediği fiyatlar dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Tüp Mide Operasyonu Hangi Hastanelerde Yapılır?

Tüp mide operasyonu ya da gastrik by-pass gibi bariatrik cerrahi ameliyatları dahilinde bulunan operasyonlar, devlet hastanelerinde yapıldığında, bazı şartlar oluşturulduğunda SGK tarafından karşılanır.

Bu şartların en önemli kriteri ise, obez hastasının vücut kitle indeksinin 40 ve üzerinde olmasıdır. Devlet hastanelerinde bu kriterlere uyan obezite hastaları, belli bir miktar SGK tarafından maliyetler karşılanır.

Vücut Kitle İndeksi 40 Altında Olanların Ameliyat Masrafı SGK Tarafından Karşılanır mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan obez hastaların masraflarını karşılarken, vücut kitle indeksi 30-40 arası olan ve diyabet, yüksek tansiyon, uyku apnesi ya da şeker gibi ek hastalıkları olan kişilerde, vücut kitle indeksinin 40’ın altında olan kişilerin, ameliyat masrafını karşılamamaktadır.

Aynı zamanda obezite ameliyatlarında, hastaların ameliyat öncesinde en az 1 yıl süreyle diyet ve spor yapmış olması ve bu aktiviteler sonucunda kilo verememiş olması da aranan şartlar arasında yerini alır.

Obezite Ameliyatlarında SGK’nın Aradığı Şartlar Nelerdir?

Obezite hastaları, ameliyat olma aşamasında OC Devlet desteği ve OC sigorta karşılar mı sorularını, sıklıkla sormaktadır. Devlet desteğinin ya da sigortanın ameliyatları karşılaması için, bazı kriterlerin yerine gelmesi gerekir.

SGK’nın obezite ameliyatları için aradığı kriterler;

  • Vücut kitle indeksinin 40 ve üzeri olması
  • Boy 1.70 cm, kilo 120 ve üzeri olmak (morbit obezite)

Aynı zamanda yapılan son değişiklikler doğrultusunda; vücut kitle indeksi 35-40 arasında olan, yüksek tansiyon, diyabet, kalp rahatsızlığı, şeker gibi hastalıkları bulunan ve ileri obezite tanısı konmuş kişiler, genel sağlık sigortası kapsamıyla, obezite ameliyatlarından yararlanabilir. Aynı zamanda bu kişilerin 1.70 cm boy ile 102 kg ve üzeri kiloya bağlı hastalığı bulunan kişiler ücretsiz obezite ameliyatı olmaya hakkı vardır.

Özel Sigorta Şirketleri Obezite Ameliyat Masraflarını Karşılar mı?

Avrupa ülkelerinin çoğunda ve Amerika’da, özel sağlık sigortaları, obezite ameliyatı masrafları konusunda, herhangi bir problem çıkarmadan karşılar. Ancak ülkemizde özel sigorta şirketleri, obezite ameliyatlarını bir hastalık olarak değil, estetik problemi olarak kabul eder.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) obezite ameliyatlarını karşılarken, SGK ile anlaşmalı bazı özel sağlık kuruluşları da ameliyat masraflarının, çok küçük bir kısmını karşılamaktadır. Kamu hastaneleri, herhangi bir fark almaksızın ameliyat giderlerini karşılar. Özel sağlık sigortalarının çoğu ise, henüz obezite ameliyatlarını estetik operasyon olarak gördüğünden, çoğu sigorta ameliyat masraflarını karşılamamaktadır.

Özel Sağlık Sigortalarında Kilo Sınırı Ne Kadardır?

Vücut kitle indeksi 24-25 arası olan kişiler, tıp literatürü içinde ideal kilo kapsamındadır. Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olanlar, şişman olarak adlandırılır. Vücut kitle indeksinin 35 ve üzeri olması durumunda kişinin fiziki şişmanlığı söz konusuyken, 40 ve üzeri vücut kitle indeksine sahip olan kişiler, morbit obezite (ölümcül obezite) olarak adlandırılır.

Obez olan kişilerde, obeziteye bağlı olarak kalp rahatsızlığı, şeker, yüksek tansiyon, uyku apnesi gibi hastalıkların da ortaya çıkmasıyla birlikte, vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan kişiler için ameliyat önerilir. Yasal prosedür kapsamında vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan, morbit obezite aşamasına gelmiş kişilerin obezite ameliyat masrafları karşılanır.

SGK Hangi Şartlar Altında Obezite Cerrahisine Geri Ödeme Yapar?

OC Devlet desteği ya da OC sigorta karşılar mı sorusuna karşılık, SGK kurumu bazı şart ve kriterler getirmiştir. Bu şart ve kriterleri yerine getirenler, obezite cerrahisinde geri ödeme alabilir.

  • Vücut kitle indeksi 40kg/m2 olan kişiler; genel cerrahi ya da endokrinoloji uzmanı yoksa, akıl ve ruh sağlığı hastalıklarıyla beraber, anestezi ve reanimasyon uzman hekimlerince verilen sağlık kurulu raporu almalıdır.
  • Vücut kitle indeksi 40kg/m2 olan kişiler; kalp rahatsızlığı, diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi bozukluklarla beraber yine genel cerrahi ve endokrinoloji uzmanı olmadığında; akıl ve ruh hastalıklarıyla, anestezi ve reanimasyon uzman hekimleri tarafından verilen sağlık kurulu raporu almalıdır.
  • Vücut kitle indeksi 35-40kg/m2 olan kişiler yine aynı şekilde kalp rahatsızlığı, diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi bozuklarla beraber, genel cerrahi ve endokkrinoloji uzmanı olmadığında, akıl ve ruh hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzman hekimlerinin verdiği sağlık kurulu raporu almalıdır.

Aynı zamanda 35-40kg/m2 olan kişiler, alacakları sağlık raporunda; uzman kontrolünde en az 6 aylık yaşam tarzının değiştiğini bildirmeli, medikal anlamda tedavi ile kilo verilmediğini belirtmelidir.

Leave a comment